Bosco Shingiro

shingiro@msu.edu

Degree: Food Science

Faculty Advisor: Dr. Bourquin

Michigan State University Michigan State University Close Menu button Menu and Search button Open Close