Jian Pu

pujian@msu.edu
Telephone: 517-353-1431

Department of Entomology

Research Associate
304 Giltner Hall
Michigan State University Michigan State University Close Menu button Menu and Search button Open Close