Zhe Yin

yinzhe1@msu.edu

Degree program: MS in Human Nutrition

Faculty advisor: Dr. Jenifer Fenton

Michigan State University Michigan State University Close Menu button Menu and Search button Open Close