Jin Yan

Jin Yan

yanjin1@msu.edu

Department of Forestry

Visiting Scholar, Professor with Fujian Business University, hosted by Dr. Runsheng Yin

Natural Resources Building
480 Wilson Rd, Rm. 126
East Lansing, MI 48824-1222

Visiting Scholar: Professor with Fujian Business University.  (Hosted by Dr. Runsheng Yin)

Michigan State University Michigan State University Close Menu button Menu and Search button Open Close